به اسپینوزا خوش آمدید

نمونه قرارداد مشارکت راه‌اندازی و توسعه کسب و کار نوپا (استارتاپ) - تیم توسعه کسب و کار اینترنتی اسپینوزا

طراحی و راه اندازی شده توسط تیم طراحی اسپینوزا