شماره:………………..

 

 

در تاریخ        /        /         این قرارداد فی مابین ………………………….. که از این پس کارفرما و از طرف دیگر موسی هادی دابانلو  سرپرست تیم توسعه کسب و کار اینترنتی اسپینوزا که از این پس به عنوان مجری شناخته می شود، منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به اجرای تمام مفاد آن می دانند.

 

ماده ۱ –  موضوع قرارداد

اجرای پروژه طراحی وب سایت با عنوان ………………… به نشانی اینترنتی …………………….. .

دامین های اضافه: …………………….. ، …………………….. ، …………………….. .

 

ماده ۲ –  مدت انجام قرارداد

مدت زمان انجام پروژه ……….. ماه از تاریخ امضاء قرارداد و دریافت پیش پرداخت می باشد.

تبصره ۱: مجری مكلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است كه مجری طرح دلایل و مدارك موجهی ارائه نماید و کارفرما رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد.

تبصره ۲: مدت زمان دریافت مجوزها و درگاه های پرداخت بر اساس قوانین کسب و کار اینترنتی می باشد.

 

ماده ۳ – تعهدات مجری

۱-۳ ) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط مجری و پذیرش مسئولیت كمی و كیفی و انجام به موقع پروژه.

۲-۳ ) رعایت امانت و حفظ اموال و مداركی كه کارفرما در اختیار مجری قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

۳-۳ ) مجری حق ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتی که در اختیار وی قرار می گیرد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر را ندارد.

۴-۳ ) آدرس اینترنتی مستقیما با نظر کارفرما انتخاب شده و پس از تایید قابل ویرایش نیست.

۵-۳ ) مجری در خصوص دامنه های مشابه و دامنه هایی که از قبل توسط غیر رزرو شده، متعهد نمی باشد.

 

ماده ۴ – تعهدات کارفرما

۱-۴) تسلیم مدارك مورد نیاز برای طراحی وب سایت به طراح، و پرداخت مبلغ قرارداد.

۲-۴ ) کارفرما حق واگذاری امتیاز طراحی سایت در زمان اجرا و پشتیبانی، به غیر ندارد.

۳-۴ ) تمامی محتوای وب سایت، مسائل حقوقی و مالیاتی در خصوص فروش اجناس سایت، کاملا به عهده کارفرما می باشد.

۴-۴ ) کارفرما متعهد می شود کلیه قوانین مربوط به فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی را رعایت کند.

۵-۴ ) تمامی مسئولیت ها در خصوص نحوه فروش، قیمت گذاری، ارسال سفارش، اصالت کالا، اطلاعات مشتریان و غیره به عهده کارفرما بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه وب اول نخواهد بود.

 

ماده ۵ – نوع وب سایت

(موارد زیر انتخابی می باشند و گزینه های انتخاب شده اجرا خواهند شد)

o باشگاه مشتریان

o مجله اینترنتی

o امنیت وب سایت

o همکاری در تولید محتوا

o ابزار و پلاگین نا محدود

o پیگیری آنلاین مرسولات (ویژه فروشگاه آنلاین)

o پرسونال برندینگ

o وب سایت فروشگاهی آنلاین

o ربات تلگرام فروشگاهی آنلاین

o مجوز مرکز تجارت الکترونیک (ویژه فروشگاه آنلاین)

o مجوز ملی رسانه های دیجیتال (ویژه فروشگاه آنلاین)

o درگاه پرداخت آنلاین مستقیم (ویژه فروشگاه آنلاین)

o عکاسی و طراحی گرافیکی

o افزایش بازدید و تبلیغات مجازی

 oثبت هاست و دامنه اختصاصی

o ایمیل اختصاصی

o وب سایت اطلاع رسانی

o شبکه های مجازی (اینستاگرام ، تلگرام ، فیسبوک ، آپارات)

o پنل پیامک انبوه

o طراحی لوگو

o بهینه سازی SEO

ماده ۶ – مبلغ قرارداد

ارزش كل این قرارداد …………………………….. ریال معادل ……………………………… بابت اجرای وب سایت طی امکانات ذکر شده در ماده ۵ می باشد که ۵۰% ارزش کل قرارداد در ابتدا و مابقی پس از پایان طراحی و تحویل وب سایت تسویه می گردد.

 

ماده ۷ – حل اختلاف

در مواردی كه برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای كامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط ۲ نفر از طرفین خبره بررسی و حكم آنها برای طرفین لازم الرعایه می باشد. و در صورتیكه مساعی طرفین و نمایندگان آنان به نتیجه نرسد، هریك از طرفین حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید.

 

ماده ۸ – اصلاحیه، متمم، مكمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوستهای مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مكمل به قرارداد، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.

 

ماده  ۹ – فسخ قرارداد

فســخ یك جانبه قرارداد از سوی هریك از طرفین قرارداد بدون دلیل موجه و ذکر شده قابل پذیرش نبوده و در صورت فسخ خارج از قرارداد، طرف فسخ کننده ملزم به پرداخت ………………………… ریال به عنوان خسارت  هزینه های اولیه می باشد.

تبصره: کارفرما و مجری این حق را برای خود محفوظ می دارند كه چنانچه هر کدام به تعهدات خود عمل نکنند، با ذكر علت از جمله خروج از چارچوب پروژه ، عدم اجرای امور در مقاطع زمانی پیش بینی شده و سایر دلایل موجه دیگر، این قرارداد را تعلیق، لغو و یا فسخ نمایند.

 

 

 

ماده ۱۰ – نشانی طرفین

مجری:                                                                                                                                       تلفن همراه:

کارفرما:                                                                                                                                     تلفن همراه:                               تلفن تماس:

 

آدرس قانونی طرفین قرارداد، معتبر در همین ماده بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیكه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و كتباً مراتب را به یكدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

 

ماده ۱۱ – گارانتی و پشتیبانی سایت

وب سایت طراحی شده به مدت ……… ماه گارانتی از طرف مجری می باشد. جهت انجام فعالیت های پشتیبانی و ادامه همکاری با مجری، بعد از مدت گارانتی  کارفرما باید قرارداد جدیدی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با مجری منعقد كند.

 

این قرارداد در ۱۱ ماده و در ۲ نسخه تنظیم گردیده و هر یک دارای اعتبار یكسان و برابر می باشد.

كلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ        /        /         به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای كلیه مفاد آن می نمایند.

 

 

امضاء کارفرما                                                                                                                                              امضاء مجری